MACRO CONSTRUCT S.R.L implementează în perioada 21.06.2018-20.06.2019 proiectul Achizitia de utilaje tehnologice pentru dezvoltarea SC Macro Construct SRL” cod MySMIS 113338, ca urmare a semnării în 21.06.2018, în calitate de beneficiar, a contractului de finanţare nr. 2460/21.06.2018  cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020,  prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord–Vest, Organism Intermediar în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în cadrul Componentei 1-2.1.A. Microintreprinderi, Axa Prioritara- Îmbunatatirea competitivitatii întreprinderilor mici si mijlocii, Operatiunea – Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC si PDR-uri, Schema de ajutor de stat- Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de 331,841.02 Lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 223,086.40 lei.

Proiectul se implementează în Orasul Baia Sprie, Sat Satu Nou de Sus, nr. 214, judetul Maramures, cod postal 435102, România, la sediul Macro Construct S.R.L. si are ca obiectiv general imbunatatirea serviciilor MACRO CONSTRUCT S.R.L. prin dezvoltarea activitatilor de pregatire a terenului si dezvoltarea parcului tehnologic existent, iar ca obiective specifice:

  1. Achizitionarea unui buldoexcavator pana la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului

  2. Incheierea de contracte si implementarea de servicii in cadrul proiectului

 

Macro Construct SRL  /  Herteg Calin Gheorghe  – administrator. / Telefon: 0746.173.713  /  e-mail: calinherteg@yahoo.com