SC ARHIVARERIVULUS SRL, cu sediul în: Municipiul Baia Mare,Str. Simion Barnutiu, Nr. 1, Judeţul Maramureş, a derulat, începând cu data de 12.03.2018  la adresa Municipiul Baia Mare,Str. Muncii, Nr. 2B, Judeţul Maramureş, proiectul ” EXTINDEREA ACTIVITĂŢII PRIN ACHIZIŢIA DEECHIPAMENTE IT ŞI SOFTWARE SPECIFICE ARHIVĂRII ELECTRONICE „ , cod SMIS 104201,co-finanţat prin Fondul European deDezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale siAdministratiei Publice, desemnat ca Autoritate de Management pentruProgramul Operational Regional 2014-2020, prin Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de OrganismIntermediar. 

Valoareatotală a proiectului a fost de 174.140,96 lei, din care asistenţa financiarănerambursabilă a fost de 130.983,24 lei, respectiv valoarea eligibilanerambursabila a contributiei europene (FEADR) de 111.335,75 lei, reprezentand 76,50%din valoarea totala eligibila aprobata si valoarea eligibila nerambursabila dinBugetul national de 19.647,49 lei, reprezentand 13,50% din valoarea totalaeligibila aprobata.

Obiectivul proiectului a fost: crestereasi îmbunatatirea competitivitatii economice a microîntreprinderii prinsprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri din Baia Mare.

Prin prezentul proiect s-a realizato dezvoltare tehnologica care va duce la cresterea indicatorilor deperformanta, a productivitatii si competitivitatii societatii, pe termen mediusi lung, de asemenea se vor mentine locurile de munca.

Impactul proiectului la nivel local a constat in:

  • mentinerea locurilor de munca
  • cresterea contributiei firmei la bugetul local (taxe si impozite)
  • promovarea principiilor privind egalitatea de gen, nediscriminarea, utilizarea eficienta a resurselor.
SC ARHIVARE RIVULUS SRL Nume persoană contact: Olga-Mihaela Munteanu
Funcţie: Administrator
Tel. 0362 412977, fax: 0362 412977   e-mail: arhivarerivulus@gmail.com