SC DARMOLD SRL, cu sediul în: Municipiul Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 162, jud. Maramureş,  a finalizat activitatile proiectului “Consolidarea poziţiei pe piaţă a societăţii DARMOLD SRL în domeniul producţiei de articole de feronerie” , cod SMIS 103340, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, prin Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului a fost de 407.651,83 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost  de 232918.44 lei. Proiectul s-a finalizat in data de  29.06.2018

Obiectivul proiectului a fost creşterea productivităţii şi diversificarea produselor realizate la DARMOLD SRL, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile, prin achiziţia de echipamente noi performante pentru activitatea de fabricarea articolelor de feronerie a societatii.

Prin prezentul proiect s-a realizat o dezvoltare tehnologică care va duce la creşterea indicatorilor de performanţă, a productivităţii şi competitivităţii societăţii, pe termen mediu şi lung

Impactul proiectului la nivel local a constat in:

– crearea de noi locuri de munca pentru inca 5 persoane

– cresterea contributiei firmei la bugetul local (taxe si impozite)

– promovarea  principiilor privind egalitatea de gen, nediscriminarea, accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati, promovarea drepturilor persoanelor din categorii defavorizate, utilizarea eficienta a resurselor