SC PHOTO FUJI-STUDIO SRL, cu sediul în: Mun. Baia Mare, Bd. Bucuresti, nr. 44, bloc -, scara -, etaj -,ap. -, jud. Maramures, a finalizat activitatile proeictului: “Imbunatatirea competitivitatii economice prin diversificarea produselor oferite de PHOTO FUJI-STUDIO SRL”,  cod SMIS 110047, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, prin Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului a fost de 3817230.29 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 2269767,93 lei, respectiv valoarea eligibila nerambursabila a contributiei europene (FEADR) de 1929302,74 lei, reprezentand 60,14% din valoarea totala eligibila aprobata si valoarea eligibila nerambursabila din Bugetul de stat de 340465,19 lei, reprezentand 10,62% din valoarea totala eligibila aprobata. Proiectul s-a finalizat  in data de 28.02.2019

Obiectivul proiectului a constat in:  diversificarea produselor realizate de societate prin realizarea de produse noi inovative, imbunatatirea procesului de productie, cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor lucru care va duce la cresterea indicatorilor de performanta, a productivitatii si competitivitatii societatii, pe termen mediu si lung

Impactul proiectului la nivel local a constat in:

– crearea de noi locuri de munca pentru inca 3 persoane

– cresterea contributiei firmei la bugetul local (taxe si impozite)

– protejarea mediului inconjurator prin achizitia de echipamente care protejeaza mediul