SC 79 MAO SRL, cu sediul în: Municipiul Baia Mare, str. Marasesti, nr. 20, ap. 35, judet Maramures, a derulat, începând cu data de 06.03.2018 la adresa: Municipiul Baia Mare, str. Margeanului, nr. 3A, Judet Maramures, proiectul “DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SOCIETATII PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE “, cod SMIS 104082, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, prin Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului a fost de 802.750,56 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 535.864,19 lei, respectiv valoarea eligibila nerambursabila a contributiei europene (FEDR) de  455.484,56 lei, reprezentand 68% din valoarea totala eligibila aprobata si valoarea eligibila nerambursabila din Bugetul de stat de 80.379,63 lei, reprezentand 12% din valoarea totala eligibila aprobata.

Obiectivul proiectului a fost cresterea numarului si calitatii lucrarilor oferite si realizarea de lucrari de pregatire a terenului noi, inovative.

Prin prezentul proiect s-a realizat o dezvoltare tehnologica care va duce la cresterea indicatorilor de performanta, a productivitatii si competitivitatii societatii, pe termen mediu si lung, de asemenea a crescut numarul locurilor de munca cu 5 persoane.

Impactul proiectului la nivel local a constat in :

– crearea de noi locuri de munca pentru inca 5 persoane

– cresterea contributiei firmei la bugetul local (taxe si impozite)

– promovarea  principiilor privind egalitatea de gen, nediscriminarea, accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati, promovarea drepturilor persoanelor din categorii defavorizate, utilizarea eficienta a resurselor.

SC 79 MAO SRL

Nume persoană contact: Marchis Marius-Vasile
Funcţie: Administrator
Tel. 0744552779, e-mail: 79mao2016@gmail.com