Foto: Pixabay

Conform Legii nr. 416/2001, primarii pot au capacitatea de a dispune acordarea pentru ajutorul de deces familiilor defuncților. Este vorba despre o sumă de bani care poate fi folosită pentru organizarea creștinească a înmormântării. Ajutoarele se acordă unei singure persoane, iar aceasta poate fi soțul sau soția defunctului ori copiii, tutorele sau moștenitorului stabilit oficial. Citind rândurile de mai jos, oamenii pot descoperi care sunt pașii pe care trebuie să ii urmeze, astfel încât să obțină drepturile bănești care li se cuvin, în funcție de situație.

Care sunt actele necesare pentru obținerea ajutorului de deces?

·cerere tip;

·certificatul de deces (copie si original);

·actul de identitate al persoanei solicitante;

·actele de stare civila ale solicitantilor, din care să reiasă clar legătura de rudenie cu defunctul sau actele care să ateste gradul de rudenie;

·dovezile aferente suportării cheltuielilor necesare pentru înmormântare.

Notă: în funcție de categoria din care face parte defunctului, beneficiarilor le pot fi solicitate și alte tipuri de acte.

Toate aceste acte trebuie înregistrate la primăria orașului, a comunei sau a municipiului, în funcție de caz. Este vorba despre instituția aferentă locului de domiciliu al persoanei decedate, iar ajutorul de deces este suportat din bugetul local, putând fi atât sub formă de bani, cât și în natură.

Ajutor de pensie în temeiul legii pensiilor

Un alt element important, pe care românii trebuie să îl știe este acela că ajutoarele de pensie mai pot fi acordate și în temeiul legii pensiilor. Mai exact, este fonduri care se acordă asiguraților, pensionarilor sau unuia dintre membrii familiei. În acest sens, pot fi eligibili:

·soțul sau soția;

·copii proprii, copii adoptați sau copii care se află în plasament familial;

·părinții sau bunicii unuia dintre soți.

Când trebuie contracte serviciile funerare?

În ceea ce privește contractarea unor servicii funerare în sector 5, ele trebuie obținute cât mai curând după momentul declarării decesului. Familiile îndoliate nu trebuie să se bazeze imediat pe ajutorul obținut din partea Statului, ci să se ocupe cu prioritate de toate cele necesare unei înmormântări creștinești. De exemplu, firmele specializate în acest sens dispun de pachete diverse, care includ servicii variate. Începând de la asigurarea sicriului și până la realizarea procedurii de expatriere, dacă este cazul, serviciile funerare sunt alegeri inspirate mai ales pentru persoanele care nu știu exact toți pașii pe care ar trebui să-i facă.

Citește și: Care sunt actele necesare pentru înregistrarea decesului

Care este cuantumul ajutorului de deces?

Nu în ultimul rând, important de menționat este și faptul că valoarea ajutorului de deces este stabilit anual prin intermediul Legii bugetului pentru asigurări sociale de Stat, însă nu poate fi mai mic decât valoarea veniturilor salariale medii brute.

Pentru a obține ajutoarele de deces, persoanele îndreptățite să le ridice trebuie să se intereseze inclusiv în legătură cu termenul limită pe care îl au la dispoziție, în funcție de momentul trecerii în neființă a celor dragi. Banii reprezintă un sprijin de care e bine ca oamenii să profite, astfel încât să-și diminueze povara financiară aferentă unei înmormântări.