Comunicat de presă

Finalizare Proiect „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Negrești-Oaș, LOT I        

Decembrie 2023

Unitatea administrativ-teritorială Orașul Negrești-Oaș, anunță finalizarea proiectului Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Negrești-Oaș, LOT I , Cod SMIS 119725

Finanțat prin REGIO Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și, în sectorul locuințelor, operațiunea A: Clădiri rezidențiale.

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Organismul Intermediar:  Agenția de Dezvoltare RegionalăNord-Vest.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Negrești-Oaș, Lot I, prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței locatarilor acestor blocuri.

Obiective specifice:

  • Reducerea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone/ani CO2) cu un procent de 51.61 %, în urma investițiilor realizate prin proiectul de față la blocurile de locuințe din orașul Negrești Oaș – Lot 1;
  • Creșterea numărului gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Orașul Negrești Oaș prin sporirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Lot 1, la finalul implementării;
  • Reducerea consumului anual de  energie primară (kWh/an) pentru blocurile de locuințe din orașul Negrești Oaș – Lot 1, cu un procent de 49.84%;
  • Reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an) în blocurile de locuințe din orașul Negrești Oaș – Lot 1, prin implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice, cu un procent de 68,71 %;
  • Reducerea consumului anual specific  de energie (kWh/m2/an) în blocurile de locuințe din Orașul Negrești Oaș – Lot 1, prin realizarea investiției propuse în proiect cu un procent de 52.48%.

Rezultatele proiectului: La sfârșitul implementării proiectului,nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră s-a diminuat de la 1.041,72 tone CO2 la 504,04 tone CO2, a crescut numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie de la 0,00 la 266, s-a diminuat consumul anual de energie primară de la 6.112.916,32 kWh/an la 3.066.235,57 kWh/an, consumul anual specific de energie pentru încălzire s-a diminuat de la 234,47 kWh/m2/an la 73,36 kWh/m2/an iar consumul anual specific de energie s-a diminuat de la 307,79 kWh/m2/an la 146,24 kWh/m2/an.

Valoarea totală a Proiectului este de  6.864.818,09  lei, din care:

  • valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.386.647,78  lei
  • valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 597.643,71 lei
  • valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 2.656.194,33  lei  

Perioada de implementare a Proiectului este de 87 luni, respectiv termenul de finalizare este 31.12.2023

Informații suplimentare despre Proiect se pot obține de la sediul Primăriei Negrești-Oaș, Str. Victoriei Nr. 95-97, cod poștal 445200, jud. Satu Mare, telefon/fax: 0261/854845, manager de proiect Cionca Ioan, Nr. Tel. 0740 212532, email: secretarnegrestioas@gmail.com; email: primarie.negrestioas@gmail.com

Impactul implementării proiectului se va regăsi la nivel macroeconomic în: reducerea cheltuielilor cu încălzirea clădirii publice pe perioada de iarnă, respectiv reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada de caniculă; susținerea creșterii economice și contracararea efectelor negative pe care criza economică o poate avea asupra sectorului energetic; creșterea independenței energetice a României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.