AMA Ardelean Nord S.R.L a implementat in perioada 21.06.2018-30.04.2019 proiectul Diversificarea activitatii Ama Ardelean Nord SRL prin achizitia de echipamente” cod SMIS 107741, ca urmare a semnarii in 21.06.2018, in calitate de beneficiar, a contractului de finantare nr. 2439/21.06.2018 cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020,  prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord–Vest, Organism Intermediar in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020. Proiectul a fost co-finantat de Uniunea Europeana prin Programul Operational Regional 2014-2020, in cadrul Componentei 1-2.1.A. Microintreprinderi, Axa Prioritara- Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Operatiunea – Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri, Schema de ajutor de stat- Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020. Valoarea totala a proiectului a fost de de 741,319.50 Lei, din care asistenta financiara nerambursabila de 498,366.04 lei si 423,611.13 lei contributie FEDR. Proiectul a fost implementat in Municipiul Sighetu Marmatiei, judetul Maramures, str. Sugau nr. 71 A – sediul firmei si pe str. Sugau nr. 48 -locul de amplasare/garare a echipamentelor si a avut ca obiectiv general diversificarea activitatii societatii comerciale AMA ARDELEAN NORD SRL prin includerea in nomenclatorul de activitati a lucrarilor de pregatire a terenului si dezvoltare a parcului tehnologic existent, iar ca obiective specifice, achizitionarea unui buldoexcavator si a unui miniexcavator, incheierea de contracte si implementarea de servicii in cadrul proiectului, crearea a 5 noi locuri de munca si angajarea de personal.

In urma implementarii au fost atinse urmatoarele rezultate: au fost achizitionate si se executa lucrari de pregatire a terenului cu un buldoexcavator si un miniexcavator, au fost implementate un numar de 3 servicii, respectiv, consultanta, publicitate si informare si audit financiar si au fost create 5 noi locuri de munca.

Impactul investitiei in Municipiului Sighetul Marmatiei si a Regiunii de Nord-Vest este reprezentat prin cresterea calitatii si a numarului de servicii de care pot beneficia clientii din aceasta regiune dar si la promovarea acestui tip de proiecte in randul comunitatii.