SC Balsec  SRL, cu sediul în: Localitatea  Seini, Oras Seini, Piaţa Unirii, Nr. 18, Judeţul Maramureş, derulează, începând cu data de 11.07.2018  la adresa: Localitatea  Seini, Oras Seini, Piaţa Unirii, Nr. 19, Judeţul Maramureş, proiectul ”CREŞTEREA PERFORMANŢELOR TEHNICE ŞI ECONOMICE A SOCIETĂŢII BALSEC SRL PRIN ACHIZITIA DE NOI ECHIPAMENTE,  cod SMIS 110304, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, prin Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 491.999,32 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 327.331,21 lei, respectiv valoarea eligibila nerambursabila a contributiei europene (FEADR) de 278.231,53 lei, reprezentand 68% din valoarea totala eligibila aprobata si valoarea eligibila nerambursabila din Bugetul de stat de 49.099,68 lei, reprezentand 12% din valoarea totala eligibila aprobata.Proiectul se va finaliza in data de 01.01.2019

Obiectivul proiectului este: este cresterea performantelor tehnice si economice a societatii prin achizitia de noi echipamente, cu ajutorul carora se va imbunatatii procesul de productie si se vor realiza produse noi, diversificand astfel produsele realizate de societate.

SC Balsec  SRL

Nume persoană contact: Adoreanu-Kraiger Stefan-Zamfir

Funcţie: Administrator
Tel 0722297895, e-mail: adoreanu@yahoo.com