EURO TREND SERVICE SRL implementează în perioada 11.07.2018-10.07.2019 proiectul CONSTRUIREA SI DEZVOLTAREA UNUI ATELIER PENTRU REPARATII MASINI AL SC EURO TREND SERVICE SRL” cod MySMIS 113300, ca urmare a semnării în 11.07.2018, în calitate de beneficiar, a contractului de finanţare nr. 2644/11.07.2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020,  prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord–Vest, Organism Intermediar în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în cadrul Componentei 1-2.1.A. Microintreprinderi, Axa Prioritara- Îmbunatatirea competitivitatii întreprinderilor mici si mijlocii, Operatiunea – Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC si PDR-uri, Schema de ajutor de stat- Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 1,066,287.60 Lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 575,218.16 lei. Proiectul se implementează prin infiintarea unui punct de lucru in Municipiul Satu Mare, Str. Careiului, fara numar, Nr. Cadastral, 176273, Nr. carte funciara 176273, Judetul Satu Mare, C.P. 440187 si are ca obiectiv general cresterea competitivitatii si consolidarea pozitiei microintreprinderii pe piata, prin accesul la noi tehnologii, inovatii, echipamente IT si diversificarea serviciilor oferite clientilor in vederea unei dezvoltari echilibrate si durabile a acesteia.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Construirea si dezvoltarea unui atelier de reparatii masini pana la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului

  2. Achizitionarea pe durata proiectului de echipamente tehnologice si informatice specifice in scopul cresterii competitivitatii, diversificarii serviciilor microintreprinderii si consolidarii pozitiei acesteia pe piata

  3. Achizitia si implementarea de servicii specifice pe durata proiectului.

Euro Trend Service SRL /  Tarcau Costel-Bogdan- Administrator /  Telefon: 0743.120.099 /  E-mail: eurotrendproiect@yahoo.com