Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” din Cluj-Napoca organizează ṣi în acest an cursul gratuit de antreprenoriat social pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 14 ṣi 20 de ani „Provoacă viitorul: fii antreprenor!”. Evenimentul va avea loc în perioada 15 octombrie – 16 noiembrie 2018, la American Corner Cluj-Napoca, cu sprijinul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti.

Instruirea se va desfăşura în limba română, prin două serii de cursuri a câte 20 de locuri fiecare – în intervalul 15 – 26 octombrie 2018 are loc seria I, iar în perioada 5 – 16 noiembrie 2018 urmează seria a II-a. Cursurile vor avea loc zilnic, de luni până vineri, între orele 16.00-19.00. Înscrierile se fac până miercuri, 10 octombrie, prin completarea formularului: https://goo.gl/NDJCeq.

Iniṭiativa se află în al patrulea an de la demarare ṣi urmăreṣte dezvoltarea de abilităţi antreprenoriale la tineri cu vârsta între 14 şi 20 de ani, cuprinşi sau nu într-o formă de învăţământ, prin familiarizarea cu domeniul antreprenoriatului, al antreprenoriatului social ṣi al managementului de proiect, precum și dezvoltarea creativităţii şi a spiritului inovator.

De asemenea, inițiativa vizează creşterea gradului de conştientizare a apartenenţei la o comunitate ṣi a gradului de implicare socială, cunoaşterea mijloacelor de îmbunătăţire a contactului cu comunitatea, identificarea problemelor comunităţii şi oferirea de soluţii pentru rezolvarea acestora.

Tinerii vor învăṭa cum să iniṭieze ṣi să dezvolte o afacere ṣi să se implice în viaṭa comunităṭii, cunoṣtinṭele teoretice fiind puse în practică prin realizarea ṣi implementarea de proiecte. Participanṭii vor primi o diplomă la încheierea programului de instruire, în urma prezentării modului de implementare a proiectului elaborat.