AMA ARDELEAN NORD S.R.L implementează în perioada 21.06.2018-20.06.2019 proiectul Diversificarea activitatii Ama Ardelean Nord SRL prin achizitia de echipamente” cod MySMIS 107741, ca urmare a semnării în 21.06.2018, în calitate de beneficiar, a contractului de finanţare nr. 2439/21.06.2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020,  prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord–Vest, Organism Intermediar în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în cadrul Componentei 1-2.1.A. Microintreprinderi, Axa Prioritara- Îmbunatatirea competitivitatii întreprinderilor mici si mijlocii, Operatiunea – Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC si PDR-uri, Schema de ajutor de stat- Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 741,319.50 Lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 498,366.04 lei. Proiectul se implementează în municipiul Sighetu Marmatiei, judetul Maramures, str. Sugau nr. 71A – sediul firmei si pe str. Sugau nr. 48 -locul de amplasare/garare a echipamentelor si are ca obiectiv general diversificarea activitatii societatii comerciale SC AMA ARDELEAN NORD SRL prin includerea in nomenclatorul de activitati a lucrarilor de pregatire a terenului si dezvoltarea parcului tehnologic existent, iar ca obiective specifice:

  1. Achizitionarea unui buldoexcavator

  2. Achizitionarea unui miniexcavator.

  3. Incheierea de contracte si implementarea de servicii in cadrul proiectului

  4. Crearea a 5 noi locuri de munca si angajarea de personal.

 

Ama Ardelean Nord SRL / Mihai Adrian Ardelean  – administrator. / Telefon: 0727.151.862 / e-mail: mihaiadrianardelean@gmail.com