Încă de acum doi ani, specialiștii au anticipat că piața echipamentelor de gestionare a deșeurilor se va confrunta cu o cerere semnificativă în perioada 2018-2028. Motivele invocate au fost creșterea aplicațiilor derulate de municipalități în domeniul reciclării deșeurilor și a echipamentelor de gestionare a deșeurilor în marile industrii din întreaga lume, coroborate cu creșterea reciclării deșeurilor din construcții.

          Efectele crescânde asupra mediului îi determină pe consumatori să fie înclinați spre reciclarea deșeurilor industriale. Creșterea gradului de conștientizare în rândul consumatorilor cu privire la importanța reducerii deșeurilor industriale este principalul motor pentru mașinile de reciclare a deșeurilor industriale. O parte majoră a deșeurilor globale din țările dezvoltate este generată de sectorul industrial. Se anticipează că cererea de utilaje de reciclare a deșeurilor industriale din întreaga lume, începând de la simple prese de balotat și până la echipamente mari cum ar fi prescontainer, va crește într-un ritm rapid.

Presele de balotat sunt o metodă rentabilă de gestionare a deșeurilor, permițând utilizatorului să realizeze o operațiune sigură, curată și eficientă de gestionare a deșeurilor fără a fi necesare suprafețe mari de depozitare. Aceste prese sunt comercializate sub toate formele și dimensiunile, dar în cele din urmă oferă același rezultat: un balot de deșeuri, adică reducerea volumului deșeurilor și ușurarea transportării lor la centrele de colectare.

Există prese de balotat verticale, orizontale și alte tipuri. Ele sunt destinate transformării în baloți a diferite deșeuri, precum: carton, ambalaje din plastic, PET-uri, textile, plastic și metal, deșeuri industriale uscate, deșeuri de producție etc. Acestea includ diferite mecanisme de încărcare. De exemplu, balotarea dublă și multiplă, balotarea simultană, ejecția automată, balotarea cu încărcare manuală etc.

La rândul său prescontainerul este un echipament esențial de gestionare a deșeurilor. Se folosește la transportul deșeurilor, cel mai adesea de la generatorul de deșeuri la colector, dar nu numai. Acest echipament mobil compactează deșeurile pentru un transport optim și are nevoie de un camion pentru a fi transportat.

Există două tipuri de prescontainere: containere de presare a deșeurilor umede și containere de presare a deșeurilor uscate. Sau altfel spus, pentru deșeurile menajere (sau deșeuri vegetale, deșeuri alimentare) și deșeurile reciclabile (deșeurile de ambalaje în general).

Altfel spus, un prescontainer este o instalație folosită pentru a presa și compacta deșeurile, înainte ca acestea să fie transportate către centrele de reciclare. Un astfel de echipament de mari dimensiuni poate fi o investiție importantă și din perspectiva posibilității de a fi închiriat către diverse firme sau persoane care pot avea nevoie de o asemenea instalație în urma unor demolări, de exemplu.