ERP - Enterprise Resource Planning concept with hand pressing a button on blurred abstract background

ERP sau planificarea resurselor întreprinderii este un termen aplicat acelor sisteme integrate de software utilizate pentru a gestiona resursele interne şi externe ale unei organizaţii (de regulă a unei companii). Acestea includ resurse financiare, materiale şi umane (de personal).

Ce include o soluție software ERP modernă?

Un pachet de software ERP va acoperi, în general, mai multe domenii esențiale în funcționarea normală a unei entități economice:

-financiar     contabil;

-cumpărare,          fabricație,distribuție;

-resurse        umane (de personal);

-managementul ciclului de viaţă al produselor/serviciilor.

ERP mai poate include și:

-managementul     relațiilor cu clienții (CRM);

-diverse        aplicații mobile pentru gestionarea vânzărilor;

-aplicații specifice, referitoare la managementul lanțului de aprovizionare etc.

Beneficii ale folosirii unei aplicații ERP de calitate

1. Scalabilitatea

Un sistem ERP performant trebuie să fie ușor scalabil, adică se i să poată adăuga oricând noi funcționalități, pe măsură ce apare nevoia stringentă de modificări ale business-ului respectiv.

2. Se pot obține rapoarte detaliate care urmează automat un șablon prevăzut anterior

Accesul la informații se face mai ușor, ceea ce conduce la un management mai bun al acestora.

3. Calitate superioară a informațiilor strânse

O colectare completă și complexă a datelor conduce indubitabil la o estimare mai bună, ceea ce se finalizează și cu decizii de business performante.

4. Costurile operațiunilor specifice businiss-ului respectiv se reduc

Gestionarea resurselor cu ajutorul sistemului ERP elimină întârzierile și astfel reduce costurile necesare desfășurării activității.

5. Permite sporirea clientelei, ca urmare a unor procese de afaceri mai eficiente

Un sistem ERP este indispensabil în scenariul economic modern.

O astfel de aplicație la modă ușurează mult fluxul de informaţii între toate segmentele de afaceri din interiorul organizaţiei (firmei) respective şi le conectează mai bine inclusiv cu părţile interesate externe, precum ar fi: furnizorii şi clienții.

Principalul obiectiv al unui sistem ERP de calitate este acela de a reuni funcții disparate organizaţiei într-un singur sistem holistic, pentru a face procesele pe baza cărora funcționează un business ca să ruleze mai eficient.

Trăim în miezul unei revoluţii digitale globale. Schimbările ce se manifestă la nivelul diverselor modele de afaceri sunt radicale.

Clienții au aşteptări mai ridicate ce trebuie satisfăcute rapid.

Oamenii de afaceri trebuie ca să găsească metode moderne pentru ca firmele lor să fie performante, să reziste pe piață și să înregistreze profit.

ERP îi poate ajuta ca să exceleze în activitate, să devină tot mai competitivi în perioada imediat următoare.