Finalizare Proiect „Creșterea eficienței energetice a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 7, din localitatea  Negrești-Oaș”

Unitatea administrativ-teritorială Orașul Negrești-Oaș, anunță finalizarea proiectului Creșterea eficienței energetice a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 7, din localitatea Negrești-Oaș, Cod SMIS 115443

Finanțat prin REGIO Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și, în sectorul locuințelor, operațiunea B: Clădiri publice.

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Organismul Intermediar:  Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a  Grădiniței cu Program Prelungit nr. 7,  Negrești-Oaș, prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței preșcolarilor și personalului grădiniței.

Obiective specifice:

 • Creșterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Orașul Negrești-Oaș prin sporirea eficienței energetice Grădiniței cu Program Prelungit nr. 7, la finalul implementării proiectului;
 • Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea spațiilor Grădiniței cu Program Prelungit nr. 7  cu un procent de minim 90%, concomitent cu creșterea consumului de energie primară din surse regenerabile;
 • Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră cu un procent de minim 73%;
 • Reducerea consumului anual de energie primară în clădirea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 7, prin implementarea unor măsuri  de creștere a eficienței energetice cu un procent de minim 60%;
 • Reducerea consumului anual de energie finală în clădirea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 7 prin realizarea investiției propuse în    proiect cu un procent de minim 78%.

Rezultatele proiectului :

 • O clădire publică reabilitată termic – Grădinița cu Program Prelungit nr. 7, din localitatea Negrești-Oaș
 • Scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera cu 74,29 %
 • Scăderea consumului anual de energie primară pentru clădirea reabilitată cu 60,37%
 • Reducerea consumului anual de energie finală în clădirea publică care face obiectul investiției cu 78,56%
 • Reducerea consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) cu 72,78%
 • Creșterea consumului de energie primară din surse regenerabile raportată la valoarea consumului total de energie primară la finalul implementarii proiectului cu minim 31.33 %

Valoarea totală a Proiectului este de 1.857.935,09 lei, din care:

 • valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 1.447.197,73 lei
 • valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 221.336,12  lei
 • valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 34.051,71 lei

Perioada de implementare a Proiectului este de 66 luni, respectiv termenul de finalizare este 30.06.2022.

Informații suplimentare despre Proiect se pot obține de la sediul Primăriei Negrești-Oaș, Str. Victoriei Nr. 95-97, cod poștal 445200, jud. Satu Mare, telefon/fax: 0261/854845, manager de proiect Bu Arabela Liana, Nr. Tel. 0745333170, email: arabela.bu@gmail.com; email: primarie.negrestioas@gmail.com Impactul implementării proiectului se va regăsi la nivel macroeconomic în: reducerea cheltuielilor cu încălzirea clădirii publice pe perioada de iarnă, respectiv reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada de caniculă; susținerea creșterii economice și contracararea efectelor negative pe care criza economică o poate avea asupra sectorului energetic; creșterea independenței energetice a României

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.