Finalizare Proiect „Creșterea eficienței energetice a Liceului Tehnologic Ioniță G. Andron, din „Negrești-Oaș”

Unitatea administrativ-teritorială Orașul Negrești-Oaș anunță finalizarea proiectului Creșterea eficienței energetice a Liceului Tehnologic Ioniță G. Andron, din localitatea Negrești-Oaș, Cod SMIS 115912

Finanțat prin REGIO Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și, în sectorul locuințelor, operațiunea B: Clădiri publice.

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Organismul Intermediar:  Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a Liceului Tehnologic Ioniță G. Andron, prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței elevilor și personalului școlii – beneficiari direcți ai investiției..

Obiective specifice:

 • Creșterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Orașul Negrești-Oaș prin sporirea eficienței energetice a Corp A, Corp B, Corp Principal și Atelier Alimentație Publică a Liceului Tehnologic Ioniță G. Andron, la finalul implementării proiectului;
 • Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea spațiilor Liceului Tehnologic Ioniță G. Andron – Corp A, Corp B, Corp Principal și Atelier Alimentație Publică cu un procent de minim 81%, concomitent cu creșterea consumului de energie primară din surse regenerabile;
 • Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră cu un procent de minim 82%;
 • Reducerea consumului anual de energie primară în clădirea Liceului Tehnologic Ioniță G. Andron, prin implementarea unor măsuri  de creștere a eficienței energetice cu un procent de minim 62%;
 • Reducerea consumului anual de energie finală în clădirea Liceului Tehnologic Ioniță G. Andron prin realizarea investiției propuse în    proiect cu un procent de minim 58%.

Rezultatele proiectului :

 • Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2): 153,35
 • Scădere a consumului anual de energie primară al clădirilor publice (kWh/an): 804.250,85
 • Scăderea consumului anual de energie finală în clădirile publice din surse neregenerabile (tep): 64,35
 • Numărul clădirilor care beneficiază de măsuri de creștere a eficienței energetice: 4
 • Scăderea consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) total (Kwh/m2/an): 264,86
 • Scăderea consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) pentru încălzire (Kwh/m2/an): 231,48

Valoarea totală a Proiectului este de 6.098.933,90 lei, din care:

 • valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 4.367.756,92 lei
 • valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 668.009,87  lei
 • valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 102.770,75 lei

Perioada de implementare a Proiectului este de 64 luni, respectiv termenul de finalizare este 30.04.2022.

Informații suplimentare despre Proiect se pot obține de la sediul Primăriei Negrești-Oaș, Str. Victoriei Nr. 95-97, cod poștal 445200, jud. Satu Mare, telefon/fax: 0261/854845, manager de proiect Bu Arabela Liana, Nr. Tel. 0745333170, email: arabela.bu@gmail.com; email: primarie.negrestioas@gmail.com

Impactul implementării proiectului se va regăsi la nivel macroeconomic în: reducerea cheltuielilor cu încălzirea clădirii publice pe perioada de iarnă, respectiv reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada de caniculă; susținerea creșterii economice și contracararea efectelor negative pe care criza economică o poate avea asupra sectorului energetic; creșterea independenței energetice a României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.