Home ACTUALITATE Finalizare Proiect „Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic Negrești-Oaș – Corp A,...

Finalizare Proiect „Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic Negrești-Oaș – Corp A, din localitatea Negrești-Oaș”

Unitatea administrativ-teritorială Orașul Negrești-Oaș, anunță finalizarea proiectului Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic Negrești-Oaș – Corp A,  din localitatea Negrești-Oaș, Cod SMIS 115913

Finanțat prin REGIO Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și, în sectorul locuințelor, operațiunea B: Clădiri publice.

Autoritatea de management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Organismul Intermediar:  Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a corpului A a Liceului Teoretic Negrești-Oaș, prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței elevilor și personalului școlii – beneficiari direcți ai investiției..

Obiective specifice:

Creșterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Orașul Negrești-Oaș prin sporirea eficienței izolației termice a Corpului A a Liceului Teoretic Negrești-Oaș, la finalul implementării proiectului;

Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea spațiilor a Liceului Teoretic Negrești-Oaș – Corp A  cu un procent de minim 87%, concomitent cu creșterea consumului de energie primară din surse regenerabile;

Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră cu un procent de minim 68%;

Reducerea consumului anual de energie primară în clădirea Liceului Teoretic Negrești-Oaș, prin implementarea unor măsuri  de creștere a eficienței energetice cu un procent de minim 57%;

       – Reducerea consumului anual de energie finală în clădirea  Liceului Teoretic Negrești-Oaș  prin realizarea investiției propuse în  proiect cu un procent de minim 72%.

Valoarea totală a Proiectului este de 3.380.338,68 lei, din care:

  • valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 2.059.501,61 lei
  • valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 314.982,59  lei
  • valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 48.458,88 lei

Perioada de implementare a Proiectului este de 59 luni, respectiv termenul de finalizare este 30.11.2021

Informații suplimentare despre Proiect se pot obține de la sediul Primăriei Negrești-Oaș, Str. Victoriei Nr. 95-97, cod poștal 445200, jud. Satu Mare, telefon/fax: 0261/854845, manager de proiect Bu Arabela Liana, Nr. Tel. 0745333170, email: arabela.bu@gmail.com; email: primarie.negrestioas@gmail.com.

Impactul implementării proiectului se va regăsi la nivel macroeconomic în: reducerea cheltuielilor cu încălzirea clădirii publice pe perioada de iarnă, respectiv reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada de caniculă; susținerea creșterii economice și contracararea efectelor negative pe care criza economică o poate avea asupra sectorului energetic; creșterea independenței energetice a României.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version