Finalizare Proiect „Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale Nr. 1,  din localitatea Negrești-Oaș”        

Unitatea administrativ-teritorială Orașul Negrești-Oaș, anunță finalizarea proiectului Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale Nr. 1,  din localitatea Negrești-Oaș , Cod SMIS 115440

Finanțat prin REGIO Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și, în sectorul locuințelor, operațiunea B: Clădiri publice.

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Organismul Intermediar:  Agenția de Dezvoltare RegionalăNord-Vest.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale nr. 1 Negrești-Oaș, prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței elevilor și personalului școlii.

Obiective specifice:

  • Creșterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Orașul Negrești-Oaș prin sporirea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale Nr. 1, la finalul implementării proiectului;
  • Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea spațiilor Școlii Gimnaziale Nr.1  cu un procent de minim 90%, concomitent cu creșterea consumului de energie primară din surse regenerabile;
  • Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră cu un procent de minim 73%;
  • Reducerea consumului anual de energie primară în clădirea Școlii Gimnziale Nr. 1, prin implementarea unor măsuri  de creștere a eficienței energetice cu un procent de minim 62%;
  • Reducerea consumului anual de energie finală în clădirea Școlii Gimnaziale Nr. 1 prin realizarea investiției propuse în    proiect cu un procent de minim 76%.

Rezultatele proiectului: La sfărșitul implementării proiectului,nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră s-a diminuat de la 111,9434 tone CO2 la 42,6734 tone CO2, s-a diminuat consumul anual de energie primară de la 661.686,71 kWh/an la 258.100,26 kWh/an, consumul anual specific de energie primară pentru încălzire din surse neregenerabile s-a diminuat de la 305,55 kWh/m2/an la 79,85 kWh/m2/an iar consumul anual  de energie finală din surse neregenerabile  s-a diminuat de la 45,974 kWh/m2/an la 17,27 kWh/m2/an.

Valoarea totală a Proiectului este de 4.034.310,65 lei, din care:

  • valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 2.531.973,23 lei
  • valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 1.498.337,42 lei
  • valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 50.639,50 lei

Perioada de implementare a Proiectului este de 84 luni, respectiv termenul de finalizare este 31.12.2023.

Informații suplimentare despre Proiect se pot obține de la sediul Primăriei Negrești-Oaș, Str. Victoriei Nr. 95-97, cod poștal 445200, jud. Satu Mare, telefon/fax: 0261/854845, manager de proiect Cionca Ioan, Nr. Tel. 0740212532, email: secretarnegrestioas@gmail.com ; email: primarie.negrestioas@gmail.com 

Impactul implementării proiectului se va regăsi la nivel macroeconomic în: reducerea cheltuielilor cu încălzirea clădirii publice pe perioada de iarnă, respectiv reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada de caniculă; susținerea creșterii economice și contracararea efectelor negative pe care criza economică o poate avea asupra sectorului energetic; creșterea independenței energetice a României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.