Finalizare Proiect „Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale Nr. 3 – Sala de Sport, din localitatea Negrești-Oaș”

741

Unitatea administrativ-teritorială Orașul Negrești-Oaș, anunță finalizarea proiectului Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale Nr. 3 – Sala de Sport, din localitatea  Negrești-Oaș , Cod SMIS 115444

Finanțat prin REGIO Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și, în sectorul locuințelor, operațiunea B: Clădiri publice.

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Organismul Intermediar:  Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale nr. 3 – Sala de Sport Negrești-Oaș, prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței elevilor și personalului școlii.

Obiective specifice:

  • Creșterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Orașul Negrești-Oaș prin sporirea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale Nr. 3 – Sala de Sport , la finalul implementării proiectului;
  • Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea spațiilor Școlii Gimnaziale Nr.3 – Sala de Sport  cu un procent de minim 94%, concomitent cu creșterea consumului de energie primară din surse regenerabile;
  • Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră cu un procent de minim 73%;
  • Reducerea consumului anual de energie primară în clădirea Școlii Gimnziale Nr. 3 – Sala de Sport, prin implementarea unor măsuri  de creștere a eficienței energetice cu un procent de minim 56%;
  • Reducerea consumului anual de energie finală în clădirea Școlii Gimnaziale Nr. 3 – Sala de Sport prin realizarea investiției propuse în    proiect cu un procent de minim 78%.

Valoarea totală a Proiectului este de 1.419.448,19 lei, din care:

  • valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 1.044.896,16 lei
  • valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 159.807,65  lei
  • valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 24.585,79 lei

Perioada de implementare a Proiectului este de 61 luni, respectiv termenul de finalizare este 31.01.2022

Informații suplimentare despre Proiect se pot obține de la sediul Primăriei Negrești-Oaș, Str. Victoriei Nr. 95-97, cod poștal 445200, jud. Satu Mare, telefon/fax: 0261/854845, manager de proiect Bu Arabela Liana, Nr. Tel. 0745333170, email: arabela.bu@gmail.com; email: primarie.negrestioas@gmail.com

Impactul implementării proiectului se va regăsi la nivel macroeconomic în: reducerea cheltuielilor cu încălzirea clădirii publice pe perioada de iarnă, respectiv reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada de caniculă; susținerea creșterii economice și contracararea efectelor negative pe care criza economică o poate avea asupra sectorului energetic; creșterea independenței energetice a României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.