SC Balsec  SRL, cu sediul în Orașul Seini, Piaţa Unirii, Nr. 18, Judeţul Maramureş, a derulat începând cu data de 11.07.2018  proiectul ”CREŞTEREA PERFORMANŢELOR TEHNICE ŞI ECONOMICE A SOCIETĂŢII BALSEC SRL PRIN ACHIZITIA DE NOI ECHIPAMENTE,  cod SMIS 110304, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, prin Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului a fost de 491.999,32 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă de 327.331,21 lei, respectiv valoarea eligibila nerambursabila a contributiei europene (FEADR) de 278.231,53 lei, reprezentand 68% din valoarea totala eligibila aprobata si valoarea eligibila nerambursabila din Bugetul de stat de 49.099,68 lei, reprezentand 12% din valoarea totala eligibila aprobata. Proiectul se finalizeaza in data de 30.04.2019.

Obiectivul proiectului a fost: cresterea performantelor tehnice si economice a societatii prin achizitia de noi echipamente, cu ajutorul carora se va imbunatatii procesul de productie si se vor realiza produse noi, diversificand astfel produsele realizate de societate.

Prin prezentul proiect s-a realizat o dezvoltare tehnologică care va duce la creșterea indicatorilor de performanță, a productivității și competitivității societății, pe termen mediu și lung, deasemenea a crescut numărul locurilor de munca cu 3 noi locuri de munca.

Impactul proiectului la nivel local a constat in :

– crearea de noi locuri de munca pentru inca 3 persoane

– cresterea contributiei firmei la bugetul local (taxe si impozite)

– promovarea  principiilor privind egalitatea de gen, nediscriminarea, accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati, promovarea drepturilor persoanelor din categorii defavorizate, utilizarea eficienta a resurselor.