SC ASKA GRAFIKA SRL, cu sediul în: Municipiul Sighetu Marmatiei, Str. Gheorghe Doja, Nr. 69, Judeţul Maramureş, a derulat, începând cu data de 07.09.2018  la adresa Municipiul Sighetu Marmatiei, Str. Gheorghe Doja, Nr. 69, Judeţul Maramureş, proiectul ” IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII SOCIETATII ASKA GRAFIKA SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SI SOFTWARE„ , cod SMIS 114157, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, prin Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului a fost de 5.184.908,38 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă de 3.075.870,38 lei, respectiv valoarea eligibila nerambursabila a contributiei europene (FEADR) de 2.614.489,82 lei, reprezentand 60,01% din valoarea totala eligibila aprobata si valoarea eligibila nerambursabila din Bugetul de stat de 461.380,56 lei, reprezentand 10,59% din valoarea totala eligibila aprobata. Proiectul se finalizeaza in data de 30.04.2019.

Obiectivul proiectului a fost: cresterea competitivitatii si productivitatii societatii prin achizitia de echipamente si software noi, de ultima generatie, cu ajutorul carora se va inova/imbunatati procesul de productie si se vor realiza produse noi, diversificand astfel produsele realizate, reducerea consumului de energie prin utilizarea surselor regenerabile de energie si cresterea gradului de reutilizare al deseurilor generate.

Prin prezentul proiect s-a realizat o dezvoltare tehnologică care va duce la creșterea indicatorilor de performanță, a productivității și competitivității societății, pe termen mediu și lung, deasemenea a crescut numărul locurilor de munca cu 2 noi locuri de munca.

Impactul proiectului la nivel local a constat in :

– crearea de noi locuri de munca pentru inca 2 persoane

– cresterea contributiei firmei la bugetul local (taxe si impozite)

– promovarea  principiilor privind egalitatea de gen, nediscriminarea, accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati, promovarea drepturilor persoanelor din categorii defavorizate, utilizarea eficienta a resurselor.