SC Balsec  SRL, cu sediul în: Localitatea  Seini, Oras Seini, Piaţa Unirii, Nr. 18, Judeţul Maramureş, derulează, începând cu data de 11.07.2018  la adresa: Localitatea  Seini, Oras Seini, Piaţa Unirii, Nr. 19, Judeţul Maramureş, proiectul ”CREŞTEREA PERFORMANŢELOR TEHNICE ŞI ECONOMICE A SOCIETĂŢII BALSEC SRL PRIN ACHIZITIA DE NOI ECHIPAMENTE,  cod SMIS 110304, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, prin Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 491.992,32 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 327.331,21 lei, respectiv valoarea eligibila nerambursabila a contributiei europene (FEADR) de 278.231,53 lei, reprezentand 68% din valoarea totala eligibila aprobata si valoarea eligibila nerambursabila din Bugetul de stat de 49.099,68 lei, reprezentand 12% din valoarea totala eligibila aprobata.Proiectul se va finaliza in data de 01.01.2019

Obiectivul proiectului este: este cresterea performantelor tehnice si economice a societatii prin achizitia de noi echipamente, cu ajutorul carora se va imbunatatii procesul de productie si se vor realiza produse noi, diversificand astfel produsele realizate de societate.