Lansare Proiect „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Negrești Oaș – LOT 1” Unitatea administrativ-teritorială Orașul Negrești-Oaș, anunță lansarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Negrești Oaș – LOT 1” Cod SMIS 119725

Finanțat prin REGIO Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și, în sectorul locuințelor, operațiunea A: Clădiri rezidențiale.

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Organismul Intermediar:  Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Negrești Oaș – Lot 1( compus din: Componenta 1 (C 1)- str. Victoriei, Bloc 2, Negrești Oaș, Componenta 2 (C2)- str. Victoriei, Bloc 8, Negrești Oaș, Componenta 3 (C3) – str. Salcâmului, Bloc 1, Negrești Oaș, Componenta 4 (C4)- str. Salcâmului, Bloc 2, Negrești Oaș, Componenta 5 (C5)- str. Salcâmului, Bloc 3, Negrești Oaș, Componenta 6 (C6)- str. Victoriei, Bloc 34, Negrești Oaș, Componenta 7 (C7)- str. Victoriei, Bloc 35, Negrești Oaș, Componenta 8 (C8) str. Victoriei, Bloc, 36,  Negrești Oaș, Componenta 9 (C9)- str. Trandafirilor, Bloc 13, Negrești Oaș, Componenta 10 (C10)- str. Trandafirilor, Bloc 16, Negrești Oaș,  prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței locatarilor acestor blocuri.

Obiective specifice:

  • Reducerea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone/an CO2) cu un procent de 51.61 %, în urma investițiilor realizate prin proiectul de față la blocurile de locuințe din orașul Negrești Oaș – LOT 1;
  • Creșterea numărului gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Orașul Negrești Oaș prin sporirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din LOT 1, la finalul implementării;
  • Reducerea consumului anual de energie primară (kWh/an) pentru blocurile de locuințe din orașul Negrești Oaș – LOT 1, cu un procent de 49.84%;
  • Reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an) în blocurile de locuințe din orașul Negrești Oaș – LOT 1, prin implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice, cu un procent de 68,71 %;
  • Reducerea consumului anual specific de energie (kWh/m2/an) în blocurile de locuințe din Orașul Negrești Oaș – LOT 1, prin realizarea investiției propuse în proiect cu un procent de 52.48%.

Valoarea totală a Proiectului este de 6.864.818,09 lei, din care:

  • valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.386.647,78 lei
  • valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 597.643,71 lei
  • valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 2.656.194,33 lei

Perioada de implementare a Proiectului este de 51 luni, respectiv între data 03.10.2016 și data 31.12.2020.

Informații suplimentare despre Proiect se pot obține de la sediul Primăriei Negrești-Oaș, Str. Victoriei Nr. 95-97, cod poștal 445200, jud. Satu Mare, telefon/fax: 0261/854845, manager de proiect Halas Maria, Nr. Tel. 0745591926, email: halas_maria@yahoo.com; email: primarie.negrestioas@gmail.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.