Unitatea administrativ-teritorială Orașul Negrești-Oaș, anunță lansarea proiectului Creșterea eficienței energetice la  sediul Primăriei Corp A și Corp B,  din localitatea  Negrești-Oaș, Cod SMIS 115446

Data publicării anunțului: 05.12.2018

Finanțat prin REGIO Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și, în sectorul locuințelor, operațiunea B: Clădiri publice.

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Organismul Intermediar:  Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a clădirii sediului Primăriei Negrești-Oaș Corp A și Corp B, prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței personalului – beneficiari direcți ai investiției.

Obiective specifice:

  • Creșterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Orașul Negrești-Oaș prin sporirea eficienței energetice a sediului Primăriei Negrești-Oaș Corp A și Corp B, la finalul implementării proiectului;
  • Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea spațiilor sediului Primăriei Negrești-Oaș Corp A și Corp B cu un procent de minim 81%, concomitent cu creșterea consumului de energie primară din surse regenerabile;
  • Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră cu un procent de minim 84%;
  • Reducerea consumului anual de energie primară în sediului Primăriei Negrești-Oaș Corp A și Corp B, prin implementarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice cu un procent de minim 59%;
  • Reducerea consumului anual de energie finală în clădirea sediului Primăriei  Negrești-Oaș Corp A și Corp B prin realizarea investiției propuse în  proiect cu un procent de minim 92%.

Valoarea totală a Proiectului este de 1.601.736,02 lei, din care:

  • valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 1.136.076,17 lei
  • valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 173.752,82 lei
  • valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 26.731,22 lei

Perioada de implementare a Proiectului este de 45 luni, respectiv termenul de finalizare este 30.09.2020.

     Informații suplimentare despre Proiect se pot obține de la sediul Primăriei Negrești-Oaș, Str. Victoriei Nr. 95-97, cod poștal 445200, jud. Satu Mare, telefon/fax: 0261/854845, manager de proiect Halas Maria, Nr. Tel. 0745591926, email: halas_maria@yahoo.com; email: primarie.negrestioas@gmail.com