Lansare Proiect „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Negrești Oaș – LOT 2” Unitatea administrativ-teritorială Orașul Negrești-Oaș, anunță lansarea proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Negrești Oaș – LOT 2” Cod SMIS 119726

Lansare Proiect „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Negrești Oaș – LOT 2” Unitatea administrativ-teritorială Orașul Negrești-Oaș, anunță lansarea proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Negrești Oaș – LOT 2” Cod SMIS 119726

Finanțat prin REGIO, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și, în sectorul locuințelor, operațiunea A: Clădiri rezidențiale.

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Organismul Intermediar:  Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Negrești Oaș – Lot 2( compus din: Componenta 1 (C 1)- str. Aleea Crinului, Bloc C8-10-12, Componenta 2 (C2)- str. Aleea Crinului, Bloc B13-15, Componenta 3 (C3) – str. Aleea Crinului, Bloc B17-19, Componenta 4 (C4)- str. Aleea Crinului, Bloc D12-14, Componenta 5 (C5)- str. Aleea Crinului, Bloc D8-10, Componenta 6 (C6)- str. Aleea Crinului, Bloc D4-6, Componenta 7 (C7)- str. Unirii, nr.7, Componenta 8 (C8)- str. Unirii, nr.6,  Componenta 9 (C9)- str. Victoriei, Bloc 9,  Componenta 10 (C10)- str. Victoriei, Bloc 17/A ) prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței locatarilor acestor blocuri-beneficiari direcți ai investiției.

Obiective specifice:

  • Reducerea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone/ani CO2) cu un procent de 58.73 %, în urma investițiilor realizate prin proiectul de fața la blocurile de locuințe din orasul Negrești Oaș-LOT 2;
  • Creșterea numărului gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Orașul Negrești Oaș prin sporirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din LOT 2, la finalul implementării;
  • Reducerea consumului anual de energie primară (kWh/an) pentru blocurile de locuințe din orașul Negrești Oaș – LOT 2, cu un procent de 56,84%;
  • Reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an) în blocurile de locuințe din orașul Negrești Oaș – LOT 2, prin implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice, cu un procent de 75,90 %;
  • Reducerea consumului anual specific de energie (kWh/m2/an) în blocurile de locuințe din Orașul Negrești Oaș – Lot 2, prin realizarea investiției propuse în proiect cu un procent de 59,71%.

Valoarea totală a Proiectului este de 8.864.966,27 lei, din care:

  • valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 4.201.793,82 lei
  • valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 741.493,03 lei
  • valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 3.295.524,56 lei

Perioada de implementare a Proiectului este de 41 luni, respectiv între data 01.09.2017 și data 31.01.2021.

Informații suplimentare despre Proiect se pot obține de la sediul Primăriei Negrești-Oaș, Str. Victoriei Nr. 95-97, cod poștal 445200, jud. Satu Mare, telefon/fax: 0261/854845, manager de proiect Halas Maria, Nr. Tel. 0745591926, email: halas_maria@yahoo.com; email: primarie.negrestioas@gmail.com.

Categories: Satu Mare

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.