Lansare Proiect „ Eficientizarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în orașul Negrești-Oaș”

Unitatea administrativ-teritorială Orașul Negrești-Oaș anunță lansarea proiectului „Eficientizarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în orașul Negrești-Oaș”, Cod SMIS 125777, finanțat prin REGIO Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C Iluminat public

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Organismul Intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Beneficiar: Unitatea administrativ-teritorială Oraș Negrești-Oaș

Obiectivul general îl reprezinta creșterea calității vieții locuitorilor din Orașul Negrești-Oaș prin modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public stradal, astfel încât acesta să asigure satisfacerea integrală a necesităților orașului și a locuitorilor săi, în condiții de maximă eficiență din punct de vedere al consumului de resurse și cu rezultate benefice în privința costurilor acestor utilități pentru populație și oraș.

Obiective specifice:

  • Reducerea consumului de energie electrică și implicit al emisiilor de CO2
  • Scăderea cheltuilelilor generate de iluminatul public
  • Realizarea unui iluminat la nivelul întregului oraș care să respecte prevederile standardului european în iluminatul public SR EN 13201/2015

Valoarea totală a Proiectului este de 19.639.100,12 lei, din care:

  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 10.248.997,14 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 1.567.493,70 lei
  • Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 241,152.87 lei

Perioada de implementare a Proiectului este de 59 luni, respectiv între data 01.12.2017 și data 31.10.2022

Informații suplimentare despre Proiect se pot obține de la sediul Primăriei Negrești-Oaș, Str. Victoriei Nr. 95-97, cod poștal 445200, jud. Satu Mare, telefon/fax: 0261/854845, manager de proiect Arabela Liana Bu, Nr. Tel. 0745333170, email: arabela.bu@gmail.com; email: primarie.negrestioas@gmail.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.