Lansarea proiectului „Construire și dotare imobil nou pentru Grădinița cu program prelungit nr. 2 Baia Sprie, județul Maramureș”

Lansarea proiectului „Construire și dotare imobil nou pentru Grădinița cu program prelungit nr. 2 Baia Sprie, județul Maramureș”

Proiectul „Construire și dotare imobil nou pentru Grădinița cu program prelungit nr. 2 Baia Sprie, județul Maramureș”, având cod SMIS 123210 se implementează de beneficiarul BAIA SPRIE, pe perioada 21.02.2018-31.03.2021.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii, pentru populația de vârstă preșcolară din orașul Baia Sprie prin îmbunătățirea infrastructurii educaționale a gradiniței cu program prelungit nr. 2 din Baia Sprie, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului în orașul Baia Sprie, județul Maramureș.

Obiectivele specifice ale proiectului

  • Construirea și dotarea unui imobil nou pentru grădinița cu program prelungit nr. 2 din orașul Baia Sprie, imobil ce va deservi ca spațiu pentru servirea mesei (cantină) și săli de grupă pentru preșcolari.
  • Creșterea accesului, calității și a atractivității educației, contribuind la creșterea ratei de participare la nivel preșcolar.
  • Asigurarea principiilor egalitații de șanse, nediscriminării, dezvoltării durabile și asigurarea condițiilor necesare pentru persoanele cu dizabilități

Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanţarea nerambursabilă) este 2.466.414,58 lei, din care Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 2.096.452,39  lei, respectiv din Bugetul naţional 320.633,90 lei.

Beneficiari direcți:

Grupul țintă este reprezentat de preșcolarii de la Gradinița cu program prelungit nr.2 , Baia Sprie, în număr de 146 preșcolari.

Beneficiari indirecți:

Cadre didactice, părinți și comunitatea de cetățeni, care vor beneficia de servicii educaționale ridicate.

 

Categories: Maramures

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*