Sistemul de înștiințare, avertizare și alarmare a populației în situații de protecție civilă și situații de urgență va fi modernizat și extins pe raza municipiului Cluj-Napoca. Primăria va implementa în perioada următoare un proiect care să prin care la adresele la care există deja elemente ale subsistemului de anunțare, respectiv sirene de alarmare, precum și la cele la care urmează să se instaleze elemente noi, se vor prezenta echipe de specialiști, în vederea stabilirii datelor tehnice specifice pentru fiecare locație în parte.

Comitetului local pentru situații de urgență organizat la nivelul municipiului face un apel conducătorilor instituțiilor publice și operatorilor economici să acorde sprijinul acestor echipe de specialiști, dat fiind caracterul și anvergura acestei acțiuni de interes public privind siguranța cetățenilor municipiului.

Potrivit prevederilor legale privind protecția civilă, cetățenii au obligația să permită instalarea mijloacelor de alarmare pe clădirile proprietate privată sau după caz aparținând asociațiilor de locatari sau proprietari, după caz, fără plată, precum și accesul persoanelor autorizate, în vederea întreținerii acestora. De asemenea, conducătorii instituțiilor publice și ai operatorilor economici indiferent de forma de proprietate, sunt obligați să permită instalarea fără plată, a mijloacelor de alarmare pe clădirile proprii.