Procedura simplificata in baza Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. ORDIN Nr. 1284/2016 din 8 august 2016 pentru proiectul “Cresterea competitivitatii economice a organizatiei SERENIA LUX SRL”

Procedura simplificata in baza Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. ORDIN Nr. 1284/2016 din 8 august 2016 pentru proiectul “Cresterea competitivitatii economice a organizatiei SERENIA LUX SRL”

SC SERENIA LUX S.R.L cu sediul in: str. Mihail Kogalniceanu, nr. 33, Oraş Beclean, jud. Bistriţa‐ Năsăud, cod postal 425100, anunţă: Procedura simplificata in baza Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. ORDIN Nr. 1284/2016 din 8 august 2016 pentru proiectul “Cresterea competitivitatii economice a organizatiei SERENIA LUX SRL” Cod proiect:111738, Contract de finantare 3532/18.12.2018

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon si de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante:
Denumire: SERENIA LUX S.R.L. Adresa: str. Mihail Kogalniceanu, nr. 33, Oraş Beclean, jud. Bistriţa‐
Năsăud, cod postal 425100, România; Telefon: 0263343839;Fax: 0263343839;E‐mail:
serenialux@gmail.com , Persoana de contact: CAPALNA TIBERIU AUGUSTIN
2. a) Procedura de atribuire aplicată: Procedura simplificata aplicata de beneficiarii privati in cadrul
proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenta”, precum si in cadrul
proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de
furnizare, servicii sau lucrari, aprobata prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. ORDIN Nr.
1284/2016 din 8 august 2016.
b) Procedura simplificata pe loturi.
c) Numarul de loturi cantitatea si valoarea estimata.

3. Locul de livrare a produselor: str. Valea Viilor nr. 2/2. Locatia este punct de lucru si sediu secundar
al SERENIA LUX SRL. Oraş Beclean, jud. Bistriţa‐Năsăud, cod postal 425100, România
4. Precizare privind depunerea ofertelor pe loturi: Ofertantii pod depune oferta pentru 1 lot sau pe
mai multe loturi. Evaluarea se va face pe fiecare lot.

5. Termenul de finalizare sau durata contractului: Durata de executie a contractelor este de maxim 8
luni plus Durata Garantiei de Buna Executie 12 luni de la data receptiei si punerii in functiune a
echipamentului livrat.
6. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit oferte alternative
7. a) Data limită de primire a ofertelor: 14.05.2019 ora 12.00
b) Adresa la care se transmit ofertele: Beclean, str.Mihail Kogalniceanu nr.33 Judetul Bistrita‐Nasaud
c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: Romana
8. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 30 de zile.
9. Alte informaţii: Adresa: str. Mihail Kogalniceanu, nr. 33, Oraş Beclean, jud. Bistriţa‐Năsăud, cod postal 425100, România; Telefon: 0263343839;Fax: 0263343839;E‐mail: serenialux@gmail.com

 

Categories: Bistrita Nasaud, Companii

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*