„REVITALIZAREA TURNULUI POMPIERILOR”  

Programul Operaţional Regional 2014‐2020.  

Axa prioritară 5. Operațiunea 5.1. ‐ Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale – Proiecte nefinalizate.

Valoarea totală a proiectului = 10.215.537,4 lei

Valoarea nerambursabilă solicitată (FEDR plus buget de stat) = 9.293.437,75 lei.

 Municipiul Cluj‐Napoca implementează, începând cu data de 13.11.2018, proiectul „Revitalizarea Turnului

Pompierilor” COD SMIS 124697. Termenul de finalizare este luna februarie 2021.

Turnul Pompierilor, edificiu istoric, înscris pe Lista Monumentelor Istorice publicat de Ministerul Culturii în anul 2015 cu codul CJ‐II‐m‐A‐0724203, face parte din ansamblul celei de‐a doua incinte medievale a orașului, ansamblu clasat cu codul CJ‐II‐A‐07242. Important monument medieval al Clujului, ridicat în cea de‐a doua parte a secolului al XVI‐lea, Turnul Pompierilor continuă să impresioneze prin statura sa impozantă.

Obiectivul proiectului este reabilitarea monumentului istoric “Turnul Pompierilor”, în vederea introducerii acestuia în circuitul turistic al Municipiului Cluj, pentru a impulsiona dezvoltarea locală prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.

Funcțiunile obiectivului după implementarea proiectului, respectiv serviciile oferite, vor consta în:

 1. Spațiu de vizitare pentru locuitori și turiști
 2. Organizarea de evenimente culturale și artistice:
 • expoziții de pictură, fotografie, sculptură,
 • lansare de carte,
 • worksopuri pe diferite teme: cultură, artă, tradiții, fotografie‐film,
 • teatru comic și caricatură,
 • mici proiecții de film,
 • Noaptea Muzeelor, seri tematice
 • târguri cu specific tradițional,
 • alte evenimente punctuale.
 1. Funcția de observare și panoramă (punct de belvedere).

Proiect finanțat prin FEDR, Programul Operațional Regional 2014‐2020.

Date de contact: Primăria Municipiului Cluj‐Napoca

Str. Calea Moţilor nr. 3, 400001                                                                                                                                                                                                                            Tel. 0264 596030, int. 4602, 4635

e‐mail: dezvoltare@primariaclujnapoca.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014‐2020         

www.inforegio.ro    |     facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României