SC SEMAR PASM SRL, cu sediul în: Mun. Sighetu Marmatiei, str. Lazu Baciului, nr. 101, bloc -, scara -, etaj -,ap. -, jud. Maramures, derulează, începând cu data de 12.03.2018 la adresa: Mun. Sighetu Marmatiei, str. Lazu Baciului, nr. 101, jud. Maramures  proiectul “Cresterea competitivitatii SC Semar Pasm SRL prin realizarea de servicii noi ” , cod SMIS 104622, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, prin Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 421.858,62 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 231.432,97 lei. Proiectul se va finaliza in data de 31.05.2018

Obiectivul proiectului este:  diversificarea activitatii societatii prin dezvoltarea unei noi activitati, respectiv

activitatea de Lucrari de pregatire a terenului – cod CAEN 4312.

Prin prezentul proiect se realizeaza o dezvoltare a societatii, pe termen mediu si lung, de asemenea va creste numarul locurilor de munca cu 4 persoane

SC SEMAR PASM  SRL

Nume persoană contact: Orza Petru
Funcţie: Administrator
Tel. 0740536999, e-mail: semarpasm@gmail.com