SC Somipress Romania SRL, cu sediul în: Mun. Satu Mare, str. Spicului, nr. 34, bloc -, scara -, etaj -,ap. -, jud. Satu Mare, derulează, începând cu data de 02.05.2018  la adresa: Mun. Satu Mare, str. Spicului, nr. 34, jud. Satu Mare,  proiectul “Diversificarea produselor realizate de SC Somipress Romania SRL prin achizitia de echipamente performante”,  cod SMIS 110142, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, prin Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 7404453,18 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 3206844.49 lei. Proiectul se va finaliza in data de 28.02.2019

Obiectivul proiectului este: cresterea competitivitatii si productivitatii societatii prin achizitia de echipamente si software noi, de ultima generatie, cu ajutorul carora se va inova/imbunatati procesul de productie si se vor realiza produse noi, diversificand astfel produsele realizate de societate.