SC PHOTO FUJI-STUDIO SRL, cu sediul în: Mun. Baia Mare, Bd. Bucuresti, nr. 44, bloc -, scara -, etaj -,ap. -, jud. Maramures, derulează, începând cu data de 04.05.2018 la adresa: Mun. Baia Mare, Bd. Bucuresti, nr. 44, jud. Maramures,  proiectul “Imbunatatirea competitivitatii economice prin diversificarea produselor oferite de PHOTO FUJI-STUDIO SRL”,  cod SMIS 110047, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, prin Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 3817230.29 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1929302.74 lei. Proiectul se va finaliza in data de 28.02.2019

Obiectivul proiectului este:  este diversificarea produselor realizate de societate prin realizarea de produse noi inovative, imbunatatirea procesului de productie, cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor lucru care va duce la cresterea indicatorilor de performanta, a productivitatii si competitivitatii societatii, pe termen mediu si lung.