AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 14.11.2018, ora 10.00, selecţie pentru ocuparea următorului post vacant:

Expert achiziții publice – Birou Achiziții Publice: 1 post

Condiţii necesare:
– Studii universitare economice, juridice sau tehnice;
– Experiență relevantă de minim 5 ani;
– Cunoştinţe Microsoft Office – nivel avansat;
– Rigurozitate, atenţie la detalii şi mod de lucru organizat;
– Abilităţi de lucru în echipă;
– Seriozitate şi profesionalism;
– Cunoştinţe de limba engleză – nivel avansat; cunoașterea unei alte limbi străine reprezintă un avantaj.

Responsabilitățile postului:
– Întocmirea documentațiilor de achiziție, demararea și urmărirea procedurilor de achiziții publice;
– Încheierea contractelor de achiziție publică cu respectarea legislației privind achizițiile publice;
– Evaluarea de oferte în cadrul comisiilor de evaluare.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
– Cerere pentru înscrierea la selecție;
– Curriculum Vitae;
– Copie C.I.;
– Certificat de căsătorie, în cazul în care numele de pe actul de studii diferă de cel din actul de identitate;
– Două recomandări;
– Copie a actelor doveditoare a studiilor şi a pregătirii profesionale;
– Declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
– Copie a carnetului de muncă;
– Extras REVISAL de la ITM sau adeverinţă de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de vechime în muncă începând cu data de 01.01.2011;
– Declaraţie privind motivele necontinuităţii în muncă sau studii pentru perioadele ce depăşesc 28 de zile consecutiv în ultimii 5 ani;
– Adeverinţă de la medicul de familie care atestă starea de sănătate.

Probele de selecţie:
Selecţia pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:
– Selecţia dosarelor de înscriere;
– Proba scrisă;
– Interviul.
Fiecare probă este eliminatorie.

Data limită de înscriere:
Dosarele de înscriere la selecţie se pot depune la Secretariatul Aeroportului, până în data de 13.11.2018, ora 14:00.

Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, telefon 0264/ 307 500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).