Finanțat prin REGIO Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și, în sectorul locuințelor, operațiunea B: Clădiri publice.

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Organismul Intermediar:  Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a corpului A a Liceului Teoretic Negrești-Oaș, prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței elevilor și personalului școlii.

Obiective specifice:

  • Creșterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Orașul Negrești-Oaș prin sporirea eficienței izolației termice a Corpului A a Liceului Teoretic Negrești-Oaș, la finalul implementării proiectului;

  • Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea spațiilor a Liceului Teoretic Negrești-Oaș – Corp A cu un procent de minim 87%, concomitent cu creșterea consumului de energie primară din surse regenerabile;

  • Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră cu un procent de minim 68%;

  • Reducerea consumului anual de energie primară în clădirea Liceului Teoretic Negrești-Oaș, prin implementarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice cu un procent de minim 57%;

  • – Reducerea consumului anual de energie finală în clădirea Liceului Teoretic Negrești-Oaș  prin realizarea investiției propuse în    proiect cu un procent de minim 72%.

    • Valoarea totală a Proiectului este de 3.257.806,00 lei, din care:

  • valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 2.059.501,61 lei

  • valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 314.982,59 lei

  • valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 48.458,88 lei

Perioada de implementare a Proiectului este de 45 luni, respectiv termenul de finalizare este 30.09.2020.

Informații suplimentare despre Proiect se pot obține de la sediul Primăriei Negrești-Oaș, Str. Victoriei Nr. 95-97, cod poștal 445200, jud. Satu Mare, telefon/fax: 0261/854845, manager de proiect Halas Maria, Nr. Tel. 0745591926, email: halas_maria@yahoo.com; email: primarie.negrestioas@gmail.com