Finanțat prin REGIO Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și, în sectorul locuințelor, operațiunea B: Clădiri publice.

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Organismul Intermediar:  Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale nr. 3 – Sala de Sport Negrești-Oaș, prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței elevilor și personalului școlii.

Obiective specifice:

  • Creșterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Orașul Negrești-Oaș prin sporirea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale Nr. 3 – Sala de Sport , la finalul implementării proiectului;

  • Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea spațiilor Școlii Gimnaziale Nr.3 – Sala de Sport cu un procent de minim 94%, concomitent cu creșterea consumului de energie primară din surse regenerabile;

  • Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră cu un procent de minim 73%;

  • Reducerea consumului anual de energie primară în clădirea Școlii Gimnziale Nr. 3 – Sala de Sport, prin implementarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice cu un procent de minim 56%;

  • Reducerea consumului anual de energie finală în clădirea Școlii Gimnaziale Nr. 3 – Sala de Sport prin realizarea investiției propuse în proiect cu un procent de minim 78%.

    • Valoarea totală a Proiectului este de 1.259.248,06 lei, din care:

  • valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 1.044.896,16 lei

  • valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 159.807,65 lei

  • valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 24.585,79 lei

Perioada de implementare a Proiectului este de 45 luni, respectiv termenul de finalizare este 30.09.2020.

Informații suplimentare despre Proiect se pot obține de la sediul Primăriei Negrești-Oaș, Str. Victoriei Nr. 95-97, cod poștal 445200, jud. Satu Mare, telefon/fax: 0261/854845, manager de proiect Halas Maria, Nr. Tel. 0745591926, email: halas_maria@yahoo.com; email: primarie.negrestioas@gmail.com